Σχετικές πληροφορίες

Σχετικά με την Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Στην Ευρώπη καταβάλλονται διάφορες προσπάθειες για επιτάχυνση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στα σχολεία προάγοντας την ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό επιδιώκεται μέσω μιας διαδικασίας αναστοχασμού σχετικά με την υφιστάμενη ψηφιακή ικανότητα του σχολείου και διερεύνησης για το πώς αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί σταδιακά. Συνήθως, ο αναστοχασμός διευκολύνεται από τη χρήση εργαλείων όπως το SELFIE, το οποίο βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Οργανισμών (DigCompOrg) (Kampylis et al., 2015), ή από παρόμοια εγχειρήματα σε μεμονωμένα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα το Digital Mirror της Eσθονίας, ή το Digital Learning Framework της Ιρλανδίας. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων οι σχολικές κοινότητες συνήθως αποκτούν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση για τα σχολεία είναι η ανάλυση και η ερμηνεία όλων των δεδομένων που απορρέουν από τον αναστοχασμό και η ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των πτυχών εκείνων, που το σχολείο θεωρεί πιο σημαντικές. Γι’ αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί η εργαλειοθήκη SELFIE PTK (SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit) η οποία, δίνοντας έμφαση στην εικόνα – δυνατά σημεία και αδυναμίες – του σχολείου όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση για τη διαμόρφωση νέων ιδεών για δράση και την μετουσίωση τους σε αποτελεσματικές διαδρομές ψηφιακής καινοτομίας.

Scroll to Top