Βήμα 2:
Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE

Το βήμα αυτό σας βοηθά να καθιερώσετε μια αμοιβαία αντίληψη ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας ως προς τα επιλεγμένα θέματα και τις σχετικές πτυχές.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα;

Αφού έχετε επιλέξει τις περιοχές/θεματικές SELFIE που θεωρείτε ότι ενδιαφέρουν συγκεκριμένα το σχολείο σας, θα πρέπει να τα εξετάσετε περαιτέρω για να βεβαιωθείτε ότι (α) όλα τα μέλη της συντονιστικής ομάδας έχουν κοινή αντίληψη των περιοχών αυτών και (β) ότι υπάρχει ευρεία επίγνωση των διαφόρων κρίσιμων σημείων που το SELFIE έφερε στο φως.

Πράγματι, η σωστή και συνολική κατανόηση των θεμάτων που τα αποτελέσματα της έκθεσης αναφοράς SELFIE του σχολείου φανερώνουν στην ομάδα είναι κρίσιμη για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Δράσης στη βάση του SELFIE, και μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή αντιμετώπιση των ζητημάτων που η ομάδα έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει.

Πώς το υλοποιούμε;

Εσείς, ως η συντονιστική ομάδα SELFIE ΡΤΚ, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πληθώρα μέσων και μεθόδων για τη διεξαγωγή περαιτέρω διερεύνησης των διαφόρων πτυχών που εντοπίζονται στο προηγούμενο βήμα. Η καταλληλότερη μέθοδος θα εξαρτηθεί από τις Περιοχές/Θεματικές SELFIE που η ομάδα έχει αποφασίσει να επιλέξει. Στις επιλογές περιλαμβάνονται: ομάδα εστίασης, πάνελ συζήτησης, σύντομο ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς και/ή μαθητές, κουτί ιδεών, κ.ο.κ., όλους τους δυνητικά αποτελεσματικούς τρόπους για να ρίξουν φως στη φύση και τη σημασία του εξεταζόμενου ζητήματος. Τα αποτελέσματα αυτής της περαιτέρω διερεύνησης θα συνεισφέρουν στην καλύτερη ενημέρωση του Σχεδίου Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE, το οποίο θα καθοριστεί στα επόμενα βήματα.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;

Εργαλείο 2.1-Πρότυπο περαιτέρω διερεύνησης των Περιοχών/Θεματικών SELFIE που επιλέγηκαν.

Ένα πρότυπο για να σας καθοδηγήσει στην περαιτέρω διερεύνηση των περιοχών/θεματικών SELFIE που επιλέξατε. Το αρχείο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και μπορεί οποιοδήποτε σχολείο να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.

Λάβετε υπόψη την κρισιμότητα των περιοχών/θεματικών SELFIE που έχετε επιλέξει και αναλύσει από την έκθεση SELFIE.

Λάβετε υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτά στην ψηφιακή ικανότητα του σχολείου.

Φροντίστε να λάβετε την άποψη των εκπαιδευτικών και/ή των μαθητών για την κρισιμότητα & τον αντίκτυπό τους, π.χ. μέσω ομάδας(ομάδων) εστίασης, ερωτηματολογίου, συνεντεύξεων, πάνελ συζητήσεων, κουτιού ιδεών, άλλων μέσων.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο πρότυπο εργαλείο για να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία αυτή.

Συμβουλή 2.2- Δειγματικές δραστηριότητες για λήψη αποφάσεων και καθορισμό προτεραιοτήτων (από το #SELFIEPTKMOOC)

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να συζητήσετε τα αποτελέσματα του εργαλείου SELFIE εντός της σχολικής κοινότητας.

Λίστα Ελέγχου Αποτελεσμάτων

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 1

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Από την Έκθεση SELFIE του σχολείου

Βήμα 3

Καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων

Scroll to Top