About

SELFIE Haridusuuenduse Tööriistakomplekt (SELFIE PTK)

Euroopas leidub erinevaid algatusi, nende hulgas Euroopa Komisjoni loodud SELFIE, mis püüavad kiirendada haridusuuendust Euroopa koolides ning toetavad selleks digipädevuse arendamist koolide õpikogukondades, s.o õpilaste, õpetajate, koolitajate ja koolijuhtide seas. Paljudel juhtudel tehakse seda koolikogukonna eneseanalüüsile tuginedes, keskendudes koolis olemasolevatele digipädevustele ja sellele, kuidas neid edasi arendada. Sageli toetavad sellist eneseanalüüsi abivahendid nagu Euroopa Komisjoni digipädevuse raamistikul DigCompOrg põhinev SELFIE või siis sarnased ettevõtmised eraldi liikmesriikides, nagu näiteks Opeka Soomes või Digital Schools of Distinction Iirimaal (kui nimetada vaid kaks näidet). Uuenduspüüdluste raames selliseid tööriistu kasutades saavad koolikogukonnad tavaliselt selgema pildi, kuhu nad täpselt digiõppega kooliüleselt antud hetkeks välja on jõudnud. Järgmise sammuna tuleks püüda mõista kõiki selle pildi üksikasju ning seda, kuidas edendada just neid aspekte, mida kool kõige olulisemaks peab. Siin tulebki appi SELFIE Haridusuuenduse Tööriistakomplekt ehk SELFIE PTK, mis toob fookusesse kooli digiõppe "hetkepildi", stimuleerib värskeid ideid eri tegevusteks ning annab nõu, kuidas neid hästi läbimõeldud digitaalseteks uuendusteekondadeks muuta.

Scroll to Top