Kellele on SELFIE PTK mõeldud?

SELFIE PTK on mõeldud kasutamiseks alg- ja põhikoolides, kes on kasutanud või sooviks kasutada SELFIE tööriista oma digipädevuste analüüsimiseks ja on huvitatud digiõppe praktilistest hüvedest, mida personaliseeritud SELFIE-põhise tegevuskava koostamine ja elluviimine pakub. Tegevuskava elluviimisel mängib lõppude lõpuks rolli terve koolikogukond. Kuid plaani koostamise, kooli juhtkonna ja õpetajate kaasamise (nendega eesmärkide jagamise ja nende pühendumuse tagamise) ning seejärel tegevuste elluviimise jälgimise ja hindamise eest vastutab põhiliselt eraldi väike töörühm — kooli SELFIE PTK koordinatsioonirühm. Selline töörühm hõlmab tavaliselt kooli SELFIE koordinaatorit, koolijuhti ja teisi juhtkonna liikmeid (ainevaldkondade koordinaatoreid; IKT koordinaatorit; digihariduse õpetajat; kooli hindamise, arendamise ja personali koolitamise eest vastutavaid õpetajaid, jne) kui ka muid kooli korralduslike aspektidega seotud töötajaid.

Nemad on SELFIE PTK peamised kasutajad, kuid kasu võivad tööriistakomplektist lõigata teisedki — sealhulgas koolid, kes kasutavad muid digipädevuse raamistikke ja töövahendeid, mis ei kuulu DigCompOrg-SELFIE perekonda, ning rääkimata koolivõrgustikest, kohalikest või regionaalsetest haridusametkondadest, digiõppe konsultantidest, haridusministeeriumitest, jne.

Scroll to Top