SELFIE PTK kasutamine

Järgnevalt kirjeldame siin dokumendis üksikasjalikumalt, kuidas SELFIE PTK-d koolides kasutada, andes selleks koolidele samm-sammulised juhised. SELFIE PTK juhend koosneb 7 põhisammust.

Click the orange dot next to each phase to see further details. 

Pange tähele, et tegemist on tsüklilise lähenemisega. Ehkki alljärgnevad sammud on esitatud lineaarselt, ei ole neid tarvis tingimata selles järjekorras sooritada. Pidage meeles, et võite igal ajal eelmise sammu juurde naaseda ja uuesti alustada. Ehkki elluviidavate tegevuste edenemist seiratakse 3. faasis, võib ilmneda, et 2. faasis planeeritud tegevusi on tarvis käigult ümber kohandada. Sellised edasi-tagasi tsüklid (kavandamine, elluviimine, hindamine, ümberkavandamine ja nõnda edasi) on laialt levinud ning iseloomustavad elutervet ja kriitiliselt eneseteadlikku praktikat. Kui selline tsükkel hõlmab kõiki kolme faasi, võib sellest olla palju abi kooli haridusuuenduse optimaalsemal planeerimisel ja elluviimisel ning seeläbi kooli digitaalse õpetamise ja õppe täiustamise konsolideerimisel.

Scroll to Top