Starting Point: Self-reflect on your school’s digital capacity with SELFIE and set up a Coordinating team

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Alustamiseks:

 • Analüüsige oma kooli digivõimekust SELFIE abil.
 • Saage kätte oma kooli SELFIE aruanne.
 • Pange kokku oma kooli SELFIE PTK koordineerimisrühm.

Kui olete SELFIE juba läbinud ning SELFIE aruande kätte saanud, liikuge kohe SELFIE HTK koordineerimisrühma loomise ja seejärel järgmise sammu juurde.

HOW DO WE PERFORM THIS?

The very first thing you need to do is self-reflect on your school’s current digital capacity using SELFIE[1]. SELFIE is an easy-to-use, online self-reflection tool, developed by the European Commission to help schools realise how they use digital technologies for innovative and effective teaching and learning. The way SELFIE works, you need to:

 • registreerige oma kool SELFIE platvormile;
 • valmistage ette oma kooli eneseanalüüs (nt määrake SELFIE läbimise ajakava, määrake küsimuste valik, jne);
 • lisage koolispetsiifilisi küsimusi ning
 • kutsuge koolijuhte, õpetajaid ja õpilasi SELFIEs osalema.

[1] https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Once all participants have completed the questions, SELFIE will generate a report for your school. This kooli SELFIE aruanne (SSR) will serve as the basis for the next Step. You can find a short overview of SELFIE and the main sections the SSR covers in Appendix.
SELFIE Tool and SELFIE School Report

Even though the SELFIE PTK may involve the school’s entire educational community, it is best to set up a SELFIE PTK Coordinating Team, a small team responsible for the actuation and oversight of each step. The SELFIE PTK Coordinating Team is expected to include school leaders, such as the Principal/Head and/or Deputy Principal(s), the teacher designated as SELFIE coordinator inside the school, and other key staff members involved in managerial/organizational aspects of the school (e.g., Heads of Department in Secondary education, ICT/digital education coordinator, teacher responsible for school evaluation, etc.). In composing the team, it is essential to consider whether staff members have the potential commitment and innovation attitude to make a positive contribution and also whether they share the view that the school, no matter how effective, should always seek improvement.

SELFIE PTK koordineerimisrühma ülesandeid võib täita ka mõni koolis juba olemasolev töörühm.

SELFIE PTK koordineerimisrühma ülesanneteks on:

 • Töötada SELFIE PTK-d kasutades välja kooli SELFIE-põhine tegevuskava
 • Seirata ja hinnata kooli SELFIE-põhise tegevuskava elluviimise edenemist, tagamaks, et selle eesmärgid saavad täidetud.
 • Suurendada koolikogukonna teadlikkust ning hõlbustada kõigi töötajate ja teiste huvitatud osapoolte (nt õpilate ja lapsevanemate) kaasamist.
 • Koolipersonali pidevalt toetada ja kogu elluviimise perioodil aktiivset osalemist julgustada.
 • Selgitada välja koolitusvajadusi ning aidata kaasa õpetajate pidevale kutsealasele arengule.

CHECKLIST OF OUTCOMES

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

1. Samm:

Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused

Scroll to Top