Step 1: Review results from SELFIE School Report

See samm aitab teil oma kooli SELFIE eneseanalüüsi tulemusi üle vaadata ja paremini mõista.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Kui olete läbinud SELFIE enesanalüüsi protsessi ning saanud kätte spetsiaalselt teile kujundatud SELFIE aruande, mis annab teile pildi kooli digistrateegiate ja -praktikate hetkeolukorrast, tuleks järgmiseks püüda aruandes ilmsiks tulnud probleeme paremini mõista. Selle sammu sooritamiseks:

  • Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused, et saada terviklik üldpilt oma digipraktikatest.
  • Valige 2-3 valdkonda/küsimust kooli SELFIE aruandest, millele sooviksite keskenduda.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

SELFIE aruande andmemahukuse tõttu tuleks kasutada spetsiifilisi strateegiaid, mis aitaks saada kätte kooli digipraktikate (nii laiahaardelist kui ka süvitsiminevat) üldpilti ja ammutada kogu sellest infoküllusest mõtteid edasisteks tegevusteks. Soovitatav on kasutada muuhulgas järgmisi strateegiaid:

  • Lugege läbi kogu aruanne, et saada üldine arusaam SELFIE väljunditest.
  • Vaadake iga SELFIE valdkonda eraldi, leidmaks aspekte, milles koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste vaated kokku langevad või lahknevad. Selleks võib kasutada teatud kriteeriume — näiteks võib mõne SELFIE valdkonna keskmise skoori võrdlemine iga küsimuse vastajate arvuga aidata teil skoore selgemalt mõista.
  • Võrrelge tulemusi: For example, results emerging from the Additional Areas such as “Teacher confidence in the use of technology” should be reviewed and related to results from the SELFIE Area like “Continuing Professional Development – Part 1 and Part 2” and “Pedagogy: Implementation in the classroom”. Similarly, results related to “Continuing Professional Development – Part 1 and Part 2” could be related and analysed jointly with results from the SELFIE Area “Leadership”.
  • Valige fookuseks 2-3 valdkonda/küsimust SELFIE aruandest, mida peate koolile digiuuenduse tegevuskava loomise seisukohalt (korralduslikult või praktiliselt) kõige olulisemaks. Võite näiteks valida kolm erinevat SELFIE valdkonda ja seejärel kõigist neist ühe küsimuse või siis keskenduda ainult ühele valdkonnale ja valida selle alt kaks või kolm küsimust. Nii või teisiti võite valida madalate üldiste skooridega SELFIE valdkondi või siis keskenduda hoopis sellistele, kus ilmnesid suured lahknevused eri vastajagruppide (s.o koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste) vahel. Sellised lahknevused annavad märku sellest, et kooli strateegiate tajumine (mida peegeldavad koolijuhtide vastused) ning tegelike praktikate ja kogemuste tajumine (mida peegeldavad õpetajate ja õpilaste vastused) on nihkes. See on miski, millele tasub tähelepanu pöörata.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Tool 1.1 - Review of SELFIE Report results

A template to help you get a good understanding of the results from your school’s SELFIE Report. File available in both MS WORD and PDF formats for any school to download and use.

Selleks, et kavandada süstemaatilisemaid ja fokusseeritumaid sekkumisi, tuleks meeles pidada, et kõiki valdkondi/küsimusi ei tule ega saagi käsitleda korraga. Näiteks võivad teil olla seatud suured, ambitsioonikad pikaajalised eesmärgid (nt tegevuskava kolmeks aastaks). Alustada tuleks aga väikestest sammudest ning aasta-aastalt väikest arvu saavutatavaid eesmärke seades. Mõned eesmärgid võivad olla saavutatavad lühikese ajaga (nt kolme kuuga), samas kui teised võivad võtta kauem (nt üle aasta).

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

Lähtepunkt

Analüüsige oma kooli digivõimekust SELFIE abil ning pange kokku koordineerimisrühm

2. Samm

Uurige väljavalitud SELFIE küsimusi lähemalt

Scroll to Top