Step 2: Investigate selected SELFIE items

This step helps you establish a shared understanding among all team members on selected issue/s and related facets.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Olles valinud välja need SELFIE valdkonnad/küsimused, mis teie kooli iseäranis huvitavad, tuleks teil neid nüüd lähemalt uurida, tagamaks, et (a) kõigil koordineerimisrühma liikmetel on probleemidest ühtne arusaam, ning et (b) SELFIEga ilmnenud kriitilistest kohtadest ollakse küllaldaselt teadlikud.

Tõepoolest, põhjalik ja igakülgne arusaam kooli SELFIE aruandest ilmnenud probleemkohtadest on tõhusa SELFIE-põhise tegevuskava paikapanemiseks täiesti kriitilise tähtsusega.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

SELFIE PTK koordineerimisrühmana on teil võimalik valida erinevate meetodite vahel, millega eelmises sammus tuvastatud aspekte edasi uurida; meetodi asjakohasus sõltub suuresti sellest, millised SELFIE valdkonnad/küsimused meeskond otsustas valida. Võimalike meetodite hulgas on näiteks fookusrühma korraldamine, paneeldiskussiooni pidamine, lühikese küsimustiku koostamine õpetajatele ja/või õpilastele, ideedekasti ülesseadmine jne, mis on kõik potentsiaalselt tõhusad viisid kõnealuse probleemi iseloomu ja olulisuse mõistmiseks. Sedalaadi põhjalikuma uurimise väljundid panustavad SELFIE-põhisesse tegevuskavasse, mis pannakse paika järgmistes sammudes.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Tool 2.1 - Template for further investigating selected SELFIE Areas/items.

Valitud SELFIE valdkondade/küsimuste põhjalikumal uurimisel võite lähtuda antud mallist. Fail on allalaetav kõigile koolidele nii MS Word kui PDF formaadis.

Mõelge, millised on SELFIE aruandest valitud ja analüüsitud valdkondade/küsimustega seonduvad kriitilised kohad.

Mõelge, millist mõju võib neil olla kooli digivõimekusele.

Mõelge meetmetele, millega saada õpetajate ja/või õpilaste vaade kriitilistele kohtadele ja nende mõjule — nt fookusrühmad, küsimustikud, intervjuud, paneeldiskussioon, mõttekast jms.

Pange tähele : selles protsessis võite kasutada malli.

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

1. Samm:

Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused

3. Samm:

Pange paika tegevuskava prioriteedid ja eesmärgid

Scroll to Top