Step 3: Set priorities and action plan goals

Käesolev samm aitab teil valitud SELFIE valdkondi/küsimusi tähtsuse järjekorda seada ja panna paika nende prioriteetidega seotud eesmärgid.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Olles vaadanud üle oma kooli SELFIE aruande tulemused (1. samm) ja jõudnud valitud probleemide ja nendega seotud tahkude suhtes oma meeskonnaliikmetega ühtse arusaamiseni (2. samm), olete valmis prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks. Selle sammu sooritamiseks:

  • Prioritise the SELFIE Areas[1]/items that you have identified as requiring action.
  • Define goals for pursuing improvements aligned to these priorities.

[1] There are eight (8) SELFIE Areas indicated by the first letter in each item: (A) Leadership, (B) Collaboration and Networking, (C) Infrastructure and Equipment, (D) Continuing Professional Development, (E) Pedagogy: Supports and Resources, (F) Pedagogy: Implementation in the classroom, (G) Assessment Practices, (H) Student Digital Competence.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

Selle sammu käigus tuleb teil eelnenud sammudega tuvastatud SELFIE valdkonnad/küsimused tähtsuse järjekorda seada ning panna paika nende prioriteetidega seotud eesmärgid. Rõhutame, et selle sammuga seatud eesmärgid saavad järgmistes sammudes (2. faasis) koostatava SELFIE-põhise tegevuskava üldisteks eesmärkideks.

Need prioriteedid ja eesmärgid peaksid ühilduma teie kooli üldiste prioriteetidega ja neid täiendama ning samuti peaks nad peegeldama kohalike/regionaalsete/riiklike haridusametkondade poliitikaalgatusi. Kooli prioriteetide ja eesmärkide määratlemisel võite mõelda ka spetsiifilistele oludele (nt probleemide pakilisus), piirangutele (nt vajaminevad vahendid, ülesannete täitmise ajaline maht) ja sellele, kui laiahaardelisi ja süvitsiminevaid sekkumisi on teie koolil realistlik teostada. Üldiste prioriteetide ja eesmärkide seadmise ning nende osas kogu SELFIE PTK koordineerimisrühmaga kokkuleppimise järel võite alustada üksikasjaliku SELFIE-põhise tegevuskava koostamist.

For each priority set, one or more goals are to be defined. The goals need to be consistent with the priority, measurable and realistic, and devoted to achieving improvement or optimization in view of the findings from Steps 1 and 2. Meeting these criteria forms a backbone for your school’s progress from its current status regarding digital technology use to strategies and practices that are more effective and innovative. To this purpose, your school can use and adapt the example goals featured in the SELFIE PTK scaffolding guidelines.

 

[1] There are eight (8) SELFIE Areas indicated by the first letter in each item: (A) Leadership, (B) Collaboration and Networking, (C) Infrastructure and Equipment, (D) Continuing Professional Development, (E) Pedagogy: Supports and Resources, (F) Pedagogy: Implementation in the classroom, (G) Assessment Practices, (H) Student Digital Competence.

Alternatively, your school may draw on goals related to the same Area/item shared by other schools through the SHERPA online portal.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Tool 3.1 - Template for setting priorities and action plan goals.

Prioriteetide kirjapanemisel võite lähtuda antud mallist. Fail on allalaetav kõigile koolidele nii MS Word kui PDF formaadis.

Tegevuskava prioriteetide ja eesmärkide näidis

Allpool leiate mõned näited prioriteetidest ja eesmärkidest SELFIE-põhise tegevuskava jaoks. Võite neid oma kooliga kasutada või lähtuda nendest omaenda eesmärkide kujundamisel.

Prioriteet 1
Prioriteet 2
SELFIE Valdkond:
(F) Pedagoogika: Rakendamine klassiruumis
(D) Pidev kutsealane areng
SELFIE küsimus(ed): Kood/nimetus
(F1) Meie õpetajad kasutavad digitehnoloogiat õpetamise kohandamiseks õpilaste individuaalsete vajadustega
(D1) Koolijuhid ja õpetajad arutavad õpetajate täienduskoolituse vajadusi digitehnoloogia abil õpetamiseks

(D2) Õpetajatel on võimalus osaleda digitehnoloogia abil õpetamise ja õppimisega seotud täiendkoolitustel
Eesmärgid: Tegevuskava eesmärgid
EESMÄRK 1: Rakendada digitehnoloogiaid õpetamise ja õppe suuremaks isikustamiseks kogu õppekava ulatuses.

EESMÄRK 2: Võimaldada fokusseeritud täienduskoolitusi ja õpetajate vastastikust mentorlust, et edendada kooli õpetajaskonna digipädevuste edasist arengut.

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

2. Samm

Uurige väljavalitud SELFIE küsimusi lähemalt

4.Samm

Kirjeldage Tegevusi

Scroll to Top