Lähtepunkt:

Analüüsige oma kooli digivõimekust SELFIE abil ning pange kokku koordineerimisrühm

Mida See Hõlmab?

Alustamiseks:

 • Analüüsige oma kooli digivõimekust SELFIE abil.
 • Saage kätte oma kooli SELFIE aruanne.
 • Pange kokku oma kooli SELFIE PTK koordineerimisrühm.

Kui olete SELFIE juba läbinud ning SELFIE aruande kätte saanud, liikuge kohe SELFIE HTK koordineerimisrühma loomise ja seejärel järgmise sammu juurde.

Kuidas Me Seda Sooritame?

Kõige esimese asjana tuleks teil SELFIE abil oma kooli praegust digivõimekust analüüsida. SELFIE on Euroopa Komisjoni poolt arendatud lihtsasti kasutav veebipõhine eneseanalüüsi abivahend, mis aitab koolidel mõista, kuidas nad digitehnoloogiaid uuendusliku ja tõhusa õpetamise ja õppe nimel rakendavad. SELFIE kasutamiseks:

 • registreerige oma kool SELFIE platvormile;
 • valmistage ette oma kooli eneseanalüüs (nt määrake SELFIE läbimise ajakava, määrake küsimuste valik, jne);
 • lisage koolispetsiifilisi küsimusi ning
 • kutsuge koolijuhte, õpetajaid ja õpilasi SELFIEs osalema.

Niipea kui kõik osalejad on küsimustele vastanud, väljastab SELFIE teie kooli kohta aruande. Kooli SELFIE aruanne on järgmise sammu aluseks. Lühiülevaadet SELFIEst ja selle aruande kohta vaadake siit.

Ehkki SELFIE PTK võib kaasata tervet kooli õpikogukonda, on hea mõte panna kokku SELFIE PTK koordineerimisrühm — iga sammu algatamise ja jälgimise eest vastutav väike meeskond. SELFIE PTK koordineerimisrühma peaks kuuluma koolijuhid (nt direktor ja õppealajuhatajad), SELFIE koolisiseseks koordinaatoriks määratud õpetaja ja teised korralduslike küsimustega seotud võtmetöötajad (nt ainevaldkondade juhid, IKT/digihariduse koordinaator, kooli hindamise eest vastutav õpetaja, jne). Meeskonda kokku pannes on peamine mõelda, millistel töötajatel oleks piisavalt pühendumust ja uuendusmeelsust ning kas nad jagavad vaadet, et ükskõik kui tõhus teie kool on, tuleks alati pürgida selle täiustamise poole.

It is also recommended to include in the team students’ representatives (e.g., members of students board/committee), whose inclusion and contribution to the school’s digital action plan will support the desired outcome and provide students a sense of shared responsibility.

SELFIE PTK koordineerimisrühma ülesandeid võib täita ka mõni koolis juba olemasolev töörühm.

SELFIE PTK koordineerimisrühma ülesanneteks on:

 • Töötada SELFIE PTK-d kasutades välja kooli SELFIE-põhine tegevuskava
 • Seirata ja hinnata kooli SELFIE-põhise tegevuskava elluviimise edenemist, tagamaks, et selle eesmärgid saavad täidetud.
 • Suurendada koolikogukonna teadlikkust ning hõlbustada kõigi töötajate ja teiste huvitatud osapoolte (nt õpilate ja lapsevanemate) kaasamist.
 • Koolipersonali pidevalt toetada ja kogu elluviimise perioodil aktiivset osalemist julgustada.
 • Selgitada välja koolitusvajadusi ning aidata kaasa õpetajate pidevale kutsealasele arengule.

Millist Tuge Meile Leidub?

SELFIE ametlikult koduleheküljelt (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en ) leiate lisainfot selle kohta, kuidas SELFIE töötab ja milleks seda kasutada, lisamaterjale (nt SELFIE koordinaatorite juhend, kõik SELFIEs sisalduvad küsimused, aruande näidis) ja kõige värskemaid uudiseid.

Isegi kui teie kool kasutab digivõimekuste-teemaliseks eneseanalüüsiks mõnda muud lähenemist või vahendit kui SELFIE, mõelge, kas (teie vajadustele vastavalt kohandatud) SELFIE PTK-st võiks teile digitaalse tegevuskava koostamisel ja elluviimisel siiski abi olla.

SELFIE abiline (SELFIE HELPER) on vestlusroboti süsteem, mis aitab koolidel SELFIE platvormi kasutada ja annab teile jooksvalt abi spetsiifiliste probleemide lahendamisel. Lisainfot vt SHERPA projekti koduleheküljelt (https://sherpa4selfie.eu/).

Tulemuste Kontrollnimekiri

Kui olete selle sammu lõpetanud, peaks teil olema:

1. Samm:

Vaadake üle oma kooli SELFIE aruande tulemused

Scroll to Top