Mikä on SELFIE- toimenpidesuunnitelma?

SELFIE PTK on suunniteltu auttamaan sinua tulkitsemaan koulusi SELFIE-raportin sisältämiä tietoja ja käyttämään näin saatuja oivalluksia perustana hyvin jäsennetylle, näyttöön perustuvalle suunnitelmalle digiteknologian parempaan käyttöön opetuksessa ja oppimisessa (SELFIE-toimenpidesuunnitelma) . Tämä suunnitelma ehdottaa toimintoja, jotka voidaan yleensä toteuttaa yhden kouluvuoden aikana (tai pidemmällä aikavälillä). Näitä toimintoja suoritetaan, seurataan, muokataan tarvittaessa ja arvioidaan niiden vaikutuksia koulun digitaalisen osaamisen kehittämiseksi valituilla SELFIE-alueilla/aiheissa. Tulosten tarkastelun pitäisi auttaa sinua tarkentamaan ja kehittämään koulun toimenpidesuunnitelmaa entisestään, mikä mahdollistaa säännöllisesti toistuvan lähestymistavan koulutasoisen digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Koulusi SELFIE-toimenpidesuunnitelma voi olla osa koulun omaa kehityssuunnitelmaa tai kytketty osaksi koulutuksen järjestäjän laajempaa toiminnankehityssuunnitelmaa. Se voi sisältää seuraavanlaisia tietoja:

  1. Kuvaus koulun nykyisestä digistrategiasta ja käytännöistä perustuen SELFIE-arvioinnin tuloksiin. (SELFIE PTK tehtävät 1 & 2).
  2. Luettelo tärkeysjärjestyksessä SELFIE alueista ja valituista aiheista, jotka vaativat toimenpiteitä, määriteltyine kehitystavoitteeneen (SELFIE PTK tehtävä 3).
  3. Yleiskuvaus määritellyistä toimenpiteistä (SELFIE PTK tehtävä 4).
  4. Yksityiskohtainen kuvaus kustakin toimenpiteestä: kuka on vastuussa, toteutusaikataulu toimenpiteelle, oletetut tulokset, kuinka etenemistä seurataan ja arvioidaan (SELFIE PTK tehtävä 5).
  5. Arviointi jokaisesta tehdystä toimenpiteestä, lisätään suunnitelmaan katselmuksen yhteydessä (SELFIE PTK tehtävä 7).
  6. Kommentit yleisellä tasolla toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta ja tuloksista, hyödynnettävksi seuraavan suunnittelukierroksen yhteydessä (SELFIE PTK tehtävä 7).

Voit ladata SELFIE-toimenpidesuunnitelman pohjan joko Microsoft Word-dokumenttina tai PDF-muodossa.

Scroll to Top