Mihin SELFIE PTKta käytetään?

Koulut käyttävät SELFIEn kaltaisia työkaluja saadakseen selkeämmän kuvan oppimisyhteisönsä näkemyksistä ja tuntemuksista digitaalisen teknologian hyödyntämisestä oppimisessa ja miten sen jäsenet kokevat oman osaamisensa ja kykynsä vaikuttaa. Tällaisen itsearviointiprosessin tuotos on runsaasti tietoa sisältävä SELFIE-kouluraportti , jonka muodostaman "kuvan" tulkitseminen koulun digitaalisten oppimisprosessin kehitystarpeiden ymmärtämiseksi ja konkreettisten toimenpiteiden suunnittelemiseksi voi olla melkoisen vaativa tehtävä.

Tähän tarkoitukseen on kehitetty SELFIE PTK : se auttaa sinua tulkitsemaan koulusi SELFIE-raportin tuloksia, tunnistamaan digitaalisen koulutuksen kehitystarpeet, tuottamaan näihin keskittyvän SELFIE-pohjaisen toimenpidesuunnitelman (katso kohta "Mikä on SELFIE-toimenpidesuunnitelma? " ), toimeenpanemaan suunnitelman ja arvioimaan prosessia ja tuloksia. Tämän pitäisi tehostaa digiteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa ja myös edistää digiosaamisen kehittämistä koko oppimisyhteisössä. Tämä voi toteutua yhteisten käytäntöjen avulla sekä tunnistamalla koulusi todellisiin tarpeisiin keskittyvät ammatillisen kehittämisen mahdollisuudet.

Yleisemmmällä tasolla SELFIE PTK pyrkii myös edistämään erilaisten koulujen ja koulutusyhteisöjen välistä osaamisen ja kokemusten vaihtoa digitaalisen koulutuksen alueella. Se tarjoaa myös opetusviranomaisille ja sidosryhmille (paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla) käytännöllisen työvälineen, joka voi auttaa niitä pyrkimyksissä laajempaan koulupohjaiseen digitaalisten koulutuskäytäntöjen käyttöönottoon.

Scroll to Top