Kenelle SELFIE PTK on tarkoitettu?

SELFIE PTK on tarkoitettu yksittäisille perusasteen ja toisen asteen kouluille , jotka ovat joko käyttäneet tai haluaisivat käyttää SELFIE-työkalua arvioimaan omaa digitaalista osaamistaan ja sen pohjalta laatia yksilöllisen kehityssuunnitelman. Koulun koko oppimisyhteisö osallistuu suunnitelmassa määriteltyihin toimenpiteisiin. Päävastuu SELFIE PTK-prosessin koordinoinnista kuuluu kuitenkin ns. SELFIE-ohjausryhmälle. Sen tehtäviä ovat mm. suunnitelman laatiminen, koulun johdon ja opetushenkilöstön saaminen mukaan (tavoitteiden jakaminen ja sitouttaminen niiden toteuttamiseen) ja myös tehtävän muutoksen seuraaminen ja arviointi. SELFIE-ohjausryhmän kokoonpanoon voivat kuulua koulun SELFIE-koordinaattori, koulun rehtori ja mm. eri ainealueista vastaavat opettajat, tieto- ja viestintätekniikan koodinaattori, tietotekniikan opettajat, koulutuksen arvioinnista vastaavat, henkilöstön kehittämisestä vastaavat jne.

SELFIE PTK voi olla käyttökelpoinen myös niille kouluille, jotka käyttävät muita kuin DigCompOrg SELFIE-perheen digitaalisia osaamiskehyksiä ja -välineitä, sekä esimerkiksi organisaatioille kuten koulutusyhteisöt/verkostot, paikalliset tai alueelliset opetusviranomaiset, digitaalisen oppimisen konsulttiyritykset jne.

Scroll to Top