Resurssit

#SELFIEPTKMOOC | Video

#SELFIEPTKMOOC YOUTUBE CHANNEL

Here you can find all #SELFIEPTKMOOC videos.
Complete Package | Document

SELFIE PTK (complete package)

Here you can find the complete SELFIE PTK package in a downloadable format. This includes the SELFIE PTK guidelines (in pdf format), along with all supporting materials for each step (in pdf, word, ppt accordingly).
English
English SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Italian
Italian SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Greek
Greek SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Finnish
Finnish SELFIE PTK package in downloadable format (zip)
Portuguese
Pacote PTK SELFIE em Português, para descarregar (zip)
Document
Työkalu 1.1

Lomake, SELFIE PTK Tehtävä 1

Lomake joka tukee koulun SELFIE-raportin tulosten ymmärtämistä. Tiedosto on kaikille kouluille saatavilla MS sekä WORD- muodossa että PDF-muodossa.
English
Review of SELFIE Report results (MS WORD)
English
Review of SELFIE Report results (PDF)
Greek
Ανάλυση αποτελεσμάτων από την Έκθεση SELFIE (MS WORD)
Greek
Ανάλυση αποτελεσμάτων από την Έκθεση SELFIE (PDF)
Italian
Revisione dei risultati del rapporto SELFIE (MS WORD)
Italian
Revisione dei risultati del rapporto SELFIE (PDF)
Finnish
SELFIE-Raportin Tarkastelu (MS WORD)
Finnish
SELFIE-Raportin Tarkastelu (PDF)
Portuguese
Análise dos Resultados obtidos através do Relatório SELFIE (MS WORD)
Portuguese
Análise dos Resultados obtidos através do Relatório SELFIE (PDF)
Document
Työkalu 2.1

Lomake, SELFIE PTK Tehtävä 2

Lomake, joka opastaa sinua valittujen SELFIE-alueiden/aiheiden jatkoselvityksessä. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.
English
Template for SELFIE PTK Step 2 (MS WORD)
English
Template for SELFIE PTK Step 2 (PDF)
Greek
Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE (PDF)
Greek
Διερεύνηση επιλεγμένων θεματικών SELFIE (MS WORD)
Italian
Indaga sugli elementi SELFIE (MS WORD)
Italian
Indaga sugli elementi SELFIE (PDF)
Finnish
Malli Lisäselvitysten Tekemiseksi Valituista SELFIE-Alueista/Aiheista (MS WORD)
Finnish
Malli Lisäselvitysten Tekemiseksi Valituista SELFIE-Alueista/Aiheista (PDF)
Estonian
Template for SELFIE PTK Step 2 (MS WORD)
Estonian
Template for SELFIE PTK Step 2 (PDF)
Portuguese
Modelo para investigar mais as áreas/itens SELFIE seleccionados (MS WORD)
Portuguese
Modelo para investigar mais as áreas/itens SELFIE seleccionados (PDF)
Document
Työkalu 3.1

Lomake, SELFIE PTK Tehtävä 3

Lomake johon voit kirjoittaa toimenpidesuunnitelman kehitysalueet ja tavoitteet. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.
English
Template for setting priorities and action plan goals (MS WORD)
English
Template for setting priorities and action plan goals (PDF)
Greek
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και στόχων Σχεδίου δράσης (PDF)
Greek
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και στόχων Σχεδίου δράσης (MS WORD)
Italian
Stabilire le priorità e gli obiettivi del piano (MS WORD)
Italian
Stabilire le priorità e gli obiettivi del piano (PDF)
Finnish
Malli Toimenpidesuunnitelman Tavoitteiden Ja Prioriteettien Määrittelyyn (MS WORD)
Finnish
Malli Toimenpidesuunnitelman Tavoitteiden Ja Prioriteettien Määrittelyyn (PDF)
Estonian
Mall prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks (MS WORD)
Estonian
Mall prioriteetide ja tegevuskava eesmärkide seadmiseks (PDF)
Portuguese
Modelo para establecer as prioridades e os objetivos do PADDE (MS WORD)
Portuguese
Modelo para establecer as prioridades e os objetivos do PADDE (PDF)
smartphone, finger, touch-831054.jpg
Document
Työkalu 4.1-5.2-7.2

Lomake, SELFIE-pohjainen toimenpidesuunnitelma

Lomake käytettäväksi toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Tämä lomake on saatavilla MS Word- muodossa ja PDF-muodossa. Voit muokata sisältöä vapaasti.
English
SELFIE-based Action Plan (MS WORD)
English
SELFIE-based Action Plan (PDF)
Greek
Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE (PDF)
Greek
Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE (MS WORD)
Italian
PIANO DI AZIONE basato sui risultati SELFIE (MS WORD)
Italian
PIANO DI AZIONE basato sui risultati SELFIE (PDF)
Finnish
SELFIE-Toimenpidesuunnitelman Malli (MS WORD)
Finnish
SELFIE-Toimenpidesuunnitelman Malli (PDF)
Estonian
SELFIE-põhise tegevuskava mall (MS WORD)
Estonian
SELFIE-põhise tegevuskava mall (PDF)
Portuguese
Modelo de PADDE (MS WORD)
Portuguese
Modelo de PADDE (PDF)
Document
Työkalu 5.1

Lomake, SELFIE PTK Tehtävä 5

Lomake, jota käytetään suunnitelman tarkentamiseen ja arviointitapojen määrittämiseen. Tiedosto on saatavana sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.
English
Fine plan & Set Evaluation Means (MS WORD)
English
Fine plan & Set Evaluation Means (PDF)
Greek
Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων (PDF)
Greek
Αναλυτικός σχεδιασμός δράσεων (MS WORD)
Italian
Piano e mezzi di valutazione impostati (MS WORD)
Italian
Piano e mezzi di valutazione impostati (PDF)
Finnish
Tarkenna Suunnitelmaa & Määrittele Arviointitavat (MS WORD)
Finnish
Tarkenna Suunnitelmaa & Määrittele Arviointitavat (PDF)
Estonian
Plaani viimistlemine & hindamismeetodite määramine (MS WORD)
Estonian
Plaani viimistlemine & hindamismeetodite määramine (PDF)
Portuguese
Plano detalhado & Definição dos dispositivos de avaliação (MS WORD)
Portuguese
Plano detalhado & Definição dos dispositivos de avaliação (PDF)
Document
Työkalu 6.1

Lomake, SELFIE PTK Tehtävä 6

PowerPoint-malli koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelman esittelemiseksi kouluyhteisölle. Esityksen rakenne perustuu toimenpidesuunnitelman rakenteeseen. Voit muokata esitystä tarpeiden mukaiseksi.
English
Template for presenting SELFIE-based action plan to school community
Greek
Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE
Finnish
Malli SELFIE-Toimenpidesuunnitelman Esittämiseksi Kouluyhteisölle
Italian
Modello Per Presentare Un Piano D'azione Basato Su SELFIE Alla Comunità Scolastica
Portuguese
Modelo para apresentação do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas -PADDE à comunidade educativa
Document
Työkalu 7.1

Lomake, SELFIE PTK Tehtävä 7

Ohessa ehdotus työkaluksi, jonka avulla voit seurata SELFIE-toimenpidesuunnitelman etenemistä sekä arvioida tuloksia ja vaikutuksia oppimisyhteisön digitaalisen kyvykkyyden osalta. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word- että PDF-muodossa.
English
Monitoring & evaluation template for your SELFIE-based action plan (MS WORD)
English
Monitoring & evaluation template for your SELFIE-based action plan (PDF)
Greek
Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων (PDF)
Greek
Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων (MS WORD)
Finnish
Malli SELFIE-Toimintasuunnitelman Seurantaa & Arviointia Varten (MS WORD)
Finnish
Malli SELFIE-Toimintasuunnitelman Seurantaa & Arviointia Varten (PDF)
Italian
Modello Per Il Monitoraggio E La Valutazione Del Piano Di Azione SELFIE (MS WORD)
Italian
Modello Per Il Monitoraggio E La Valutazione Del Piano Di Azione SELFIE (PDF)
Portuguese
Modelo de monitorização e avaliação do PADDE (MS WORD)
Portuguese
Modelo de monitorização e avaliação do PADDE (PDF)
Scroll to Top