TEHTÄVÄ 1:
Tarkastele SELFIE-kouluraportin tuloksia

Tämä tehtävä auttaa tarkastelemaan ja paremmin ymmärtämään SELFIE-itsearviointiprosessin tuloksia.

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

Kun koulu on käynyt läpi SELFIE-itsearviointiprosessin ja saanut räätälöidyn koulun digitaalisten strategioiden ja käytäntöjen nykytilaa kuvaavan SELFIE-raportin, selvitetään seuraavaksi raportin esiinnostamia ongelmakohtia tarkemmin. Tässä tehtävässä:

  • Tarkastelet SELFIE-kouluraportin tuloksia ja saat kokonaisvaltaisen kuvan koulun digitaalisista käytännöistä
  • Valitset 2-3 aluetta/aihetta SELFIE-kouluraportista, joihin haluat keskittyä.

miten tämä tehtävä suoritetaan?

Tämän räätälöidyn SELFIE-raportin tietomäärä on niin laaja, että on tarpeen käyttää erityisiä tekniikoita kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi koulun digitaalisista käytännöistä (sekä laajuudessa että syvyydessä). Tätä varten ehdotettuja tekniikoita ovat:

  • Read through the full report to get an overall understanding of the SELFIE output.
  • Tarkastele jokaista SELFIE-aluettaja tunnista ne kohdat, joissa koulunjohdon, opettajien ja oppilaiden mielipiteet lähentyvät tai eroavat toisistaan. Tätä varten voit käyttää erilaisia menetelmiä. Vertaa esimerkiksi valitun SELFIE-alueen keskimääräistä pistemäärää alueen eri aiheiden pistemääriin, jolloin voit saada selkeämmän kuvan tuloksista.
  • Vertaile tuloksia: Esimerkiksi SELFIEn kysymyksistä alueella "Opettajien luottamus teknologian käyttöön" (SELFIE Muut osa-alueet) syntyviä tuloksia olisi tarkasteltava ja verrattava SELFIE-alueiden "Jatkuva ammatillinen kehittyminen – osa 1 ja osa 2" ja "Pedagogiikka: toteutus luokassa" tuloksiin. Vastaavasti alueeseen "Jatkuva ammatillinen kehittyminen - osa 1 ja osa 2" liittyviä tuloksia voitaisiin verrata ja analysoida SELFIE-alueen "Johtaminen" tuloksiin (tutustu dokumenttiiin "Kaikki SELIEn kysymykset" SELFIE-työkalun kotisivuilta).
  • Valitse SELFIE-raportista 2-3 fokusaluetta/aihetta, joilla on mielestäsi suurin (organisatorinen tai käytännöllinen) merkitys kehitettäessä koulun digitaalista toimenpidesuunnitelmaa. Voit valita esimerkiksi kolme erilaista SELFIE-aluetta ja yhden aiheen kustakin alueesta; vaihtoehtoisesti voit keskittyä vain yhteen alueeseen ja valita sieltä 2-3 aihetta. Voit joka tapauksessa valita ne SELFIE-alueet, joiden kokonaispisteet ovat alhaiset, tai keskittyä sen sijaan niihin alueisiin tai kohtiin joissa eri vastaajaryhmien (koulunjohto, opettajat, oppilaat) arviot eroavat eniten. Jälkimmäinen tilanne viittaa siihen, että koulunjohdon käsitys toimintastrategiasta (joka näkyy koulunjohdon tuloksissa) eroaa strategian todellisesta toteutuksesta ja ihmisten kokemuksista (jotka näkyvät opettajien ja oppilaiden tuloksissa). Tämä on selvittämisen arvoinen asia.

mitä tukea on saatavilla tähän tehtävään?

Työkalu1.1 -SELFIE-raportin tulosten tarkastelu

Lomake joka tukee koulun SELFIE-raportin tulosten ymmärtämistä. Tiedosto on kaikille kouluille saatavilla MS sekä WORD- muodossa että PDF-muodossa.

Vihje 1.1 - Mieti isosti, toimi pienesti!

Saadaksesi hallittuja ja kohdennettuja muutoksia aikaan, pidä mielessä, että kaikkia alueita/aiheita ei voi eikä pidä käsitellä kerralla. Olet esimerkiksi saattanut määritellä laajoja, kunnianhimoisia pitkän aikavälin tavoitteita (esim. kolmevuotiselle toimenpidesuunnitelmalle). Sinun on kuitenkin aloitettava ottamalla pieniä askeleita ja asettamalla saavutettavissa olevia tavoitteita, muutama kerrallaan, vuosi vuodelta. Osa tavoitteista on mahdollista saavuttaa lyhyessä ajassa (esimerkiksi kolmessa kuukaudessa), kun taas toiset voivat kestää kauemmin (esimerkiksi yli vuoden).

In this video from #SELFIEPTKMOOC, you can find out more about how to make sense of the SELFIE School Report.

tarkastuslista tehtävän aikaansaannoksista

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

ALOITUS

Tehkää itsearviointi koulun digitaalisesta kyvykkyydestä SELFIEn avulla ja perustakaa ohjausryhmä

TEHTÄVÄ 2

Tarkastelkaa valittuja SELFIE-kohtia

Scroll to Top