Step 1: Review results from SELFIE School Report

Tämä tehtävä auttaa tarkastelemaan ja paremmin ymmärtämään SELFIE-itsearviointiprosessin tuloksia.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Kun koulu on käynyt läpi SELFIE-itsearviointiprosessin ja saanut räätälöidyn koulun digitaalisten strategioiden ja käytäntöjen nykytilaa kuvaavan SELFIE-raportin, selvitetään seuraavaksi raportin esiinnostamia ongelmakohtia tarkemmin. Tässä tehtävässä:

  • Tarkastelet SELFIE-kouluraportin tuloksia ja saat kokonaisvaltaisen kuvan koulun digitaalisista käytännöistä
  • Valitset 2-3 aluetta/aihetta SELFIE-kouluraportista, joihin haluat keskittyä.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

Tämän räätälöidyn SELFIE-raportin tietomäärä on niin laaja, että on tarpeen käyttää erityisiä tekniikoita kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi koulun digitaalisista käytännöistä (sekä laajuudessa että syvyydessä). Tätä varten ehdotettuja tekniikoita ovat:

  • Lue läpi koko raportti saadaksesi kokonaisnäkemyksen SELFIEn tuloksista.
  • Tarkastele jokaista SELFIE-aluettaja tunnista ne kohdat, joissa koulunjohdon, opettajien ja oppilaiden mielipiteet lähentyvät tai eroavat toisistaan. Tätä varten voit käyttää erilaisia menetelmiä. Vertaa esimerkiksi valitun SELFIE-alueen keskimääräistä pistemäärää alueen eri aiheiden pistemääriin, jolloin voit saada selkeämmän kuvan tuloksista.
  • Vertaile tuloksia: For example, results emerging from the Additional Areas such as “Teacher confidence in the use of technology” should be reviewed and related to results from the SELFIE Area like “Continuing Professional Development – Part 1 and Part 2” and “Pedagogy: Implementation in the classroom”. Similarly, results related to “Continuing Professional Development – Part 1 and Part 2” could be related and analysed jointly with results from the SELFIE Area “Leadership”.
  • Valitse SELFIE-raportista 2-3 fokusaluetta/aihetta, joilla on mielestäsi suurin (organisatorinen tai käytännöllinen) merkitys kehitettäessä koulun digitaalista toimenpidesuunnitelmaa. Voit valita esimerkiksi kolme erilaista SELFIE-aluetta ja yhden aiheen kustakin alueesta; vaihtoehtoisesti voit keskittyä vain yhteen alueeseen ja valita sieltä 2-3 aihetta. Voit joka tapauksessa valita ne SELFIE-alueet, joiden kokonaispisteet ovat alhaiset, tai keskittyä sen sijaan niihin alueisiin tai kohtiin joissa eri vastaajaryhmien (koulunjohto, opettajat, oppilaat) arviot eroavat eniten. Jälkimmäinen tilanne viittaa siihen, että koulunjohdon käsitys toimintastrategiasta (joka näkyy koulunjohdon tuloksissa) eroaa strategian todellisesta toteutuksesta ja ihmisten kokemuksista (jotka näkyvät opettajien ja oppilaiden tuloksissa). Tämä on selvittämisen arvoinen asia.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Työkalu1.1 -SELFIE-raportin tulosten tarkastelu

Lomake joka tukee koulun SELFIE-raportin tulosten ymmärtämistä. Tiedosto on kaikille kouluille saatavilla MS sekä WORD- muodossa että PDF-muodossa.

Saadaksesi hallittuja ja kohdennettuja muutoksia aikaan, pidä mielessä, että kaikkia alueita/aiheita ei voi eikä pidä käsitellä kerralla. Olet esimerkiksi saattanut määritellä laajoja, kunnianhimoisia pitkän aikavälin tavoitteita (esim. kolmevuotiselle toimenpidesuunnitelmalle). Sinun on kuitenkin aloitettava ottamalla pieniä askeleita ja asettamalla saavutettavissa olevia tavoitteita, muutama kerrallaan, vuosi vuodelta. Osa tavoitteista on mahdollista saavuttaa lyhyessä ajassa (esimerkiksi kolmessa kuukaudessa), kun taas toiset voivat kestää kauemmin (esimerkiksi yli vuoden).

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

ALOITUS

Tee itsearviointi koulun digitaalisesta kyvykkyydestä SELFIEn avulla ja perusta ohjausryhmä

TEHTÄVÄ 2

Tarkastele valittuja SELFIE-alueita/aiheita

Scroll to Top