Step 2: Investigate selected SELFIE items

Tämä tehtävä auttaa sinua muodostamaan ohjausryhmässä yhteisen käsityksen valituista ongelmista ja niihin liittyvistä näkökohdista.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Valittuasi ne SELFIE-alueet /aiheet, joita pidät koulusi kannalta erityisen merkittävinä, sinun tulisi tutkia niitä lisää varmistaaksesi (a) että kaikilla ohjausryhmän jäsenillä on yhteinen ymmärrys käsillä olevista ongelmista ja (b) että SELFIEn esiin tuomat kriittiset kohdat on hyvin tiedostettu.

Kattava ymmärrys ongelmista, joita SELFIE-kouluraportin tulokset paljastavat tiimille, on ehdottoman tärkeää tehokkaan oikeita tiimin yhdessä valitsemia asioita käsittelevän SELFIE-toimenpidesuunnitelman määrittelemiseksi.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

SELFIE-ohjausryhmä voi valita erilaisia keinoja ja menetelmiä joiden avulla selvitetään tarkemmin edellisen tehtävän aikana esiin nostettuja näkökohtia.. Vaihtoehtoja ovat fokusryhmän tai keskustelupaneelin järjestäminen, lyhyen kyselylomakkeen laatiminen opettajille ja/tai oppilaille, idealaatikon perustaminen ja niin edelleen, kaikki mahdollisesti tehokkaat tavat valottaa käsillä olevien ongelmien luonnetta ja merkitystä. Näiden lisäselvitysten tuotokset auttavat selventämään koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelmaa, joka määritellään seuraavissa tehtävissä.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Tool 2.1 - Template for further investigating selected SELFIE Areas/items.

Lomake, joka opastaa sinua valittujen SELFIE-alueiden/aiheiden jatkoselvityksessä. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.

Pohdi SELIFIE-raportista valittujen ja analysoitujen SELFIE-alueiden ja -kohtien kriitisyyttä.

Mieti, mikä vaikutus näillä voi olla koulun digitaaliseen kyvykkyyteen.

Yritä saada opettajien ja /tai oppilaiden näkemykset esiin ongelmista ja niiden vaikutuksista esimerkiksi fokusryhmän, kyselylomakkeen, haastattelujen, keskustelupaneelin, idealaatikon tai muiden menetelmien avulla.

Huom: käytä yllä esiteltyä työkalua opastamaan sinua prosessin läpi.

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 1

Tarkastele SELFIE-kouluraportin tuloksia

TEHTÄVÄ 3

Määrittele kehitysalueet ja toimenpidesuunnitelman tavoitteet

Scroll to Top