Step 3: Set priorities and action plan goals

Tämä tehtävä auttaa sinua priorisoimaan valitut SELFIE-alueet/-kohdat, ja määrittelemään kehitystavoitteet näiden prioriteettien mukaisesti.

WHAT DOES THIS STEP INVOLVE?

Kun olet käynyt läpi koulun SELFIE-raportin tulokset ja päässyt tiimin jäsenten kesken yhteisymmärrykseen ratkaistavista ongelmakohdista, voit seuraavaksi määritellä kehitysalueet ja toimintasuunnitelman tavoitteet. Tässä tehtävässä:

  • Prioritise the SELFIE Areas[1]/items that you have identified as requiring action.
  • Määrittelet kehitystyölle tavoitteita tärkeysjärjestyksen mukaan.

[1] There are eight (8) SELFIE Areas indicated by the first letter in each item: (A) Leadership, (B) Collaboration and Networking, (C) Infrastructure and Equipment, (D) Continuing Professional Development, (E) Pedagogy: Supports and Resources, (F) Pedagogy: Implementation in the classroom, (G) Assessment Practices, (H) Student Digital Competence.

HOW DO WE PERFORM THIS STEP?

Tämän tehtävän aikana asetat (tehtävissä 1 ja 2 havaittuja) korjaavia toimenpiteitä vaativat SELFIE-alueet/aiheet tärkeysjärjestykseen ja määrittelet tavoitteita tämän järjestyksen mukaan. On tärkeää korostaa, että nyt yksilöidyistä tavoitteista tulee SELFIE-toimenpidesuunnitelman yleisiä tavoitteita, joita koulusi myöhemmin kehittää vaiheessa 2.

Näiden kehitysalueiden ja tavoitteiden pitäisi olla koulun (määrittelemien) yleisten tavoitteiden mukaisia, ja myös yhteensopivia opetusviranomaisten paikallisella/ alueellisella/kansallisella tasolla määrittelemien toimintaperiaatteiden kanssa.. Kun selvität koulun kehitysalueita ja määrittelet tavoitteita, pohdi myös muiden työn alla olevien asioiden kiireellisyyttä, resurssi- ja aikataulurajoitteita ja sitä paljonko koulu voi käyttää tässä suunniteltavien muutoksien toteuttamiseen. Kun kehitysalueet ja tavoitteet on määritelty ja koko SELFIE-ohjausryhmä on hyväksynyt ne, voit aloittaa yksityiskohtaisen SELFIE-toimenpidesuunnitelman kehittämisen.

For each priority set, one or more goals are to be defined. The goals need to be consistent with the priority, measurable and realistic, and devoted to achieving improvement or optimization in view of the findings from Steps 1 and 2. Meeting these criteria forms a backbone for your school’s progress from its current status regarding digital technology use to strategies and practices that are more effective and innovative. To this purpose, your school can use and adapt the example goals featured in the SELFIE PTK scaffolding guidelines.

 

[1] There are eight (8) SELFIE Areas indicated by the first letter in each item: (A) Leadership, (B) Collaboration and Networking, (C) Infrastructure and Equipment, (D) Continuing Professional Development, (E) Pedagogy: Supports and Resources, (F) Pedagogy: Implementation in the classroom, (G) Assessment Practices, (H) Student Digital Competence.

Alternatively, your school may draw on goals related to the same Area/item shared by other schools through the SHERPA online portal.

WHAT SUPPORT DO WE HAVE FOR THIS STEP?

Tool 3.1 - Template for setting priorities and action plan goals.

Lomake johon voit kirjoittaa toimenpidesuunnitelman kehitysalueet ja tavoitteet. Tiedosto on saatavilla sekä MS Word-muodossa että PDF-muodossa.

Esimerkki toimenpidesuunnitelman kehitysalueista ja tavoitteista

Alla on muutama esimerkki SELIFE-pohjaisen toimenpidesuunnitelman kehitysalueista (1 tärkeämpi kuin 2) ja tavoitteista. Koulu voi käyttää näitä esimerkkejä sellaisenaan , tai rakentaa niiden pohjalta omia tavoitteita.

Kehitysalue 1
Kehitysalue 2
SELFIE-alue:
(F) Pedagogiikka: toteutus luokassa
(D) Jatkuva ammatillinen kehittyminen
SELFIE -aihe: Koodi/nimi
(F1) Opettajat käyttävät digiteknologiaa sovittaakseen opetuksensa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.
(D1) Koulun johto ja opettajat keskustelevat siitä mitä koulutustarpeita opettajilla on digiteknologian hyödyntämiseksi opetuksessa.

(D2) Opettajilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin miten digiteknologiaa hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa.
Tavoitteet: Tavoitteita toimenpidesuunnitelmaan
Tavoite 1: Digiteknologian käyttö opetuksen ja oppimisprosessien personointiin opetussuunnitelmassa.

Tavoite 2: Varaa mahdollisuus osallistujien tarpeiden mukaiseen koulutukseen ja opettajien vertaismentorointiin opettajien digiosaamisen kehittämiseksi.

CHECKLIST OF STEP OUTCOMES

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 2

Tarkastele valittuja SELFIE-alueita/aiheita

TEHTÄVÄ 4

Kuvaile toimenpiteitä

Scroll to Top