SELFIE PTKn käyttäminen

Tällä sivulla kuvataan tarkemmin askel askeleelta miten koulut voivat ottaa SELFIE PTKn käyttöön. SELFIE PTKn ohjeistus sisältää 7 päätehtävää.

Aloita koulun digikyvykkyyden itsearvioinnilla käyttäen SELFiEtä ja muodosta ohjausryhmä.

1 of 8

Muodosta kokonaisnäkemys SELFIE-raportin tuloksista; tunnista oleelliset kohdat (esim. eri vastaajaryhmien näkemysten yhteneväisyydet ja eroavuudet; vastaukset koulun omiin kysymyksiin); vertaile SELFIEn mittaamien eri alueiden tuloksia (esim. Johtaminen verrattuna Yhteistyö ja verkottuminen); valitse 2-3 keskeistä ongelmaa SELFIE-toimenpidesuunnitelmaa varten

2 of 8

Muodosta yhteinen näkemys valituista ongelmista ja niihin liittyvistä näkemyksistä (esimerkiksi hyödyntämällä focus-ryhmä menetelmää, keskustelupaneelia, kyselyitä, idealaatikkoa jne)

3 of 8

Priorisoi SELFIE-alueet/aiheet, jotka vaativat toimenpiteitä, ja määrittele näiden pohjalta tavoitteet (Vaiheen 2 tavoitteet)

4 of 8

Suunnittele kullekin tavoitteelle vastaavat toimenpiteet, noudata SMART-periaatetta (lisätietoja SMART-periaatteesta, katso Tehtävä 4: Kuvaa toimenpiteitä).

5 of 8

Muotoile toimenpiteet lisäämällä aikataulut, roolit ja vastuut, resurssointi, onnistumisen mittari, seuranta & arviointimenetelmät.

6 of 8
Aktivoi hankkeeseen osallistuvia, perusta "käyttöönottotiimejä", organisoi, kerää materiaalia, ylläpidä sitoutumista, ja käynnistä toimenpidesuunnitelman toteutusvaihe.
7 of 8

Seuraa ja mittaa etenemistä kohti määriteltyjä onnistumiskriteerejä. Tee tarvittaessa muutoksia SELFIE-toimenpidesuunnitelmaan. Kirjaa huomiot tavoitteista, osallistujien aikaansaannoksista ja ajatukset mahdollisista tulevaisuuden kehityskohteista.

8 of 8

Huomaa, että nämä tehtävät ovat osa jaksottaista lähestymistapaa. Vaikka alla olevat ohjeet on kirjoitettu aikajärjestyksessä, niin eri tehtäviä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa tiukasti määritellyssä järjestyksessä. Voit milloin tahansa palata aiempaan tehtävään ja käynnistää sen uudelleen.

Scroll to Top