ALOITUS:

Tee itsearviointi koulun digitaalisesta kyvykkyydestä SELFIEn avulla ja perusta ohjausryhmä

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

Aloituksen aikana, tapahtuu seuraavaa:

 • Teet itsearvioinnin koulusi digitaalisesta kyvykkyydestä SELFIEn avulla
 • SELFIE-työkalu tuottaa raportin
 • Muodostanut SELFIE-ohjausryhmän.

Jos koulu on jo tehnyt SELFIE-itsearvioinnin ja saanut SELFIE-kouluraportin, riittää että perustat SELFIE- ohjausryhmän ja siirryt seuraavaan tehtävään.

miten tämä tehtävä suoritetaan?

Ensimmäiseksi tehdään SELFIEn avulla itsearviointi koulun nykyisestä digikyvykkyydestä. SELFIE on helppokäyttöinen Euroopan komission kehittämä online-itsearviointityökalu, jonka avulla koulut voivat muodostaa ymmärryksen miten ne käyttävät digitaaliteknologiaa innovatiiviseen ja tehokkaaseen opetukseen ja oppimiseen. SELFIE toimii seuraavasti:

 • rekisteröi koulusi SELFIE-työkaluun,
 • tee tarvittavat koulukohtaiset asetukset (kuten SELFIEn toteutusajankohta, valinnaiset aiheet ja vastaavat kysymykset jne.)
 • muodosta koulukohtaisia lisäkysymyksiä yhteisesti pohdittavaksi
 • kutsu koulunjohto, opettajat ja oppilaat mukaan SELFIEen

Kun kaikki osallistujat ovat vastanneet kysymyksiin, SELFIE luo raportin koulullesi. Tämä SELFIE-kouluraportti toimii seuraavan tehtävän perustana. Löydät lyhyen kuvauksen SELFIE:stä ja SELFIE-kouluraportin pääkohdista täältä .

Vaikka SELFIE PTKn hyödyntäminen koskettaa koulun koko yhteisöä, on parasta perustaa SELFIE -ohjausryhmä, pieni tiimi, joka vastaa kunkin tehtävän toteuttamisesta. SELFIE - ohjausryhmään on hyvä ottaa mukaan koulunjohtoa, kuten rehtori ja/tai apulaisrehtori, koulun SELFIE-koordinaattoriksi nimetty opettaja ja muita koulun johtamiseen osallistuvia avainhenkilöitä (esim. tieto- ja viestintätekniikan/digitaalisen koulutuksen koordinaattori, oppimisen arvioinnista vastaava opettaja jne.). Ohjausryhmää muodostettaessa on tärkeää huolehtia että valitut henkilöt pystyvät sitoutumaan tehtävään ja pyrkivät aina kehittämään koulun toimenpidea tehokkaammaksi.

It is also recommended to include in the team students’ representatives (e.g., members of students board/committee), whose inclusion and contribution to the school’s digital action plan will support the desired outcome and provide students a sense of shared responsibility.

SELFIE-ohjausryhmänä voi toimia myös jo aiemmin muodostettu vastaavanlainen ryhmä koulun sisällä.

SELFIE-ohjausryhmän tehtävät ovat:

 • SELFIE-toimenpidesuunnitelman kehittäminen SELFIT PTK:n avulla
 • SELFIE-toimenpidesuunnitelman toteuttamisen valvonta ja arviointi, ja sen varmistaminen että tavoitteet saavutetaan.
 • Tietoisuuden rakentaminen kouluyhteisössä ja koko henkilöstön ja myös muiden intressiryhmien kuten oppilaiden ja vanhempien mukaanottaminen toimintaan.
 • Koulun henkilöstön jatkuva tukeminen ja sitoutumisen ylläpitäminen koko toteuttamisvaiheen ajan.
 • Koulutustarpeiden tunnistaminen ja opettajien täydennyskoulutuksen mahdollistaminen.

Mitä Tukea on Saatavilla?

Tutustu SELFIEn virallisiin verkkosivuihin (https://education.ec.europa.eu/self-reflection-tools/schools-go-digital) oppiaksesi lisää SELFIEstä, miten se toimii, miksi sitä käytetään, löytääksesi resursseja (esim. SELFIE-koordinaattorin opas, kaikki SELFIE-kysymykset, esimerkkiraportti) ja lukeaksesi viimeisimmät uutiset.

Vaikka koulusi käyttäisi jotakin muuta digikyvykkyyttä arvioivaa menetelmää tai työkalua kuin SELFIEtä, niin SELFIE PTK (mukautettuna tarpeittesi mukaan) voi auttaa sinua laatimaan ja toteuttamaan tehokkaan digitaalisen toimenpidesuunnitelman.

Hyödynnä SELFIE HELPER-chatbottia. SELFIE Helper auttaa kouluja käyttämään SELFIE-alustaa ja tarjoaa apua mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa. Lisätietoja löytyy SELFIE Helperin kehittäneen SHERPA-projektin verkkosivustolla (https://sherpa4selfie.eu/).

Olet nyt tehnyt seuraavaa

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 1

Tarkastelkaa SELFIE-kouluraportin tuloksia

Scroll to Top