TEHTÄVÄ 6:
Toimenpidesuunnitelman toteutus

Tämä tehtävä antaa ohjeita ja vinkkejä toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen.

Mitä Tämä Tehtävä Sisältää?

SELFIE-toimenpidesuunnitelman toteuttaminen kannattaa käynnistää seuraavasti:

 • jaa toimenpidesuunnitelma ja hae hyväksyntä kouluyhteisöltä,
 • kerro ketkä osallistuvat hankkeen toteuttamiseen ja jaa heille tietoa,
 • pyri luomaan omistajuuden ja vastuullisuuden tunne,
 • selvitä osallistujille miksi toteutettuja toimenpiteitä arvioidaan,
 • tee tarvittavia muutoksia ja järjestelyitä organisaation toiminnassa,
 • hanki ja/tai kehitä tarvittavia materiaaleja ja työkaluja,
 • määrittele miten hankkeen etenemisestä kommunikoidaan säännöllisesti.
 • yritä ylläpitää kaikkien osallistujien sitoutumista koko toteutusvaiheen ajan.

miten tämä tehtävä suoritetaan?

Aiemmin tehtävissä 4 ja 5 kehitettiin SELFIE-toimenpidesuunnitelma. Tässä tehtävässä käynnistetään suunnitelman toteuttamisvaihe. Seuraavassa yksinkertaisia ohjeita miten toteuttaminen kannattaa käynnistää:

 1. Esittele SELFIE-toimenpidesuunnitelma kouluyhteisölle: Esittele suunnitelma koulun henkilökunnalle (esimerkiksi henkilöstökokouksissa ja/tai aineosastojen kokouksissa) ja myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille, kuten oppilaille ja vanhemmille. Anna kouluyhteisön eri ryhmien tutustua toimenpidesuunnitelmaan ja rohkaise heitä antamaan palautetta ja parannusehdotuksia. On hyödyllistä ottaa eri ryhmät mukaan toimenpidesuunnitelman käynnistysvaiheeseen, tämä edistää todennäköisemmin yhteistä vastuuntuntoa ja omistajuutta. 
 2. Selvennä hankkeeseen osallistuvien roolit ja vastuut: Informoi kaikkia osallistujia heidän roolistaan ja vastuistaan suunnitelman toteuttamisessa. Varmista, että kaikilla osallistujilla on kopio toimenpidesuunnitelmasta ja että he ymmärtävät oman roolinsa ja vastuunsa. Koulun henkilökunnan lisäksi myös vanhempia voi kannustaa osallistumaan prosessiin mahdollisuuksien mukaan.
 3. Selitä osallistujille miksi toimenpiteitä arvioidaan ja että tietojen luottamuksellisuus säilyy koko prosessin ajan Selitä kaikille osallistuijille että arviointitietoa kerätään toteutusvaiheen aikana kehittämistarkoituksessa. Arvioinnin päätarkoituksena on ymmärtää toteutettujen toimien vaikutus koulun toiminnan kehittämiseen eikä yksilöiden suorituskyvyn mittaaminen. Henkilötietojen osalta noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä, kuten GDPR:ää. Jos tietoja aiotaan käyttää koulussa toteutettujen muutosten esittelyyn, tarvitaan tähän osallistujien suostumus.
 4. Tee tarvittavia muutoksia ja järjestelyitä organisaation toiminnassaHarkitse voiko toimenpidesuunnitelman aikataulun integroida koulun omaan kalenteriin ja tehdä kaikki toiminnan toteuttamiseksi tarvittavat muodolliset järjestelyt tätä kautta (esim. tilojen ja muiden resurssien varaaminen). Voit harkita myös pienten, fokusoitujen "täytäntöönpanoryhmien" muodostamista, joilla on asiantuntemusta ja kiinnostusta toimenpidesuunnitelman tärkeimpiin aiheisiin.
 5. Hanki ja/tai kehitä tarvittavat materiaalit ja työkalut: Hanki ja/tai kehitä tarvittavat materiaalit ja työkalut, joita tarvitaan suunnitelman toteuttamiseen ja etenemisen seuraamiseen.
 6. Määrittele miten kommunikoitte säännöllisesti hankkeen etenemisestäPäätä kuka,kenelle ja milloin raportoidaan toimenpiteiten etenemisestä.

Olet nyt valmis käynnistämään koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelman toteuttamisen. Kun toimenpidesuunnitelma on käynnissä, varmista tarjoamalla jatkuvaa tukea, että kaikki osallistujat sitoutuvat aktiivisesti koko prosessin ajan. Tähän voisi kuulua säännöllinen keskustelu toimenpidesuunnitelmasta henkilöstökokouksissa ja myös erilliset keskustelut projektin osallistujien kanssa. Sitoutumista voi ylläpitää myös jakamalla ideoita, vinkkejä ja tehokkaiksi todettuja resursseja.

mitä tukea on saatavilla tähän tehtävään?

Työkalu 6.1 - Malli SELFIE-toimenpidesuunnitelman esittämiseksi kouluyhteisölle

PowerPoint-malli koulun SELFIE-toimenpidesuunnitelman esittelemiseksi kouluyhteisölle. Esityksen rakenne perustuu toimenpidesuunnitelman rakenteeseen. Voit muokata esitystä tarpeiden mukaiseksi.

Käytä verkkotyökaluja (kuten Microsoft Teams, Google Jamboard, Padlet, Mentimeter, jne.), joiden avulla kouluyhteisön jäsenet voivat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä sekä antaa palautetta ja ehdotuksia koskien toimenpidesuunnitelmaa.

In the first part of this video from #SELFIEPTKMOOC (see video from start up to minute 4:30), you can find out more about how to implement a SELFIE-based Action Plan.

tarkastuslista tehtävän aikaansaannoksista

Viimeisteltyäsi tämän tehtävän, olet saanut aikaan seuraavaa:

TEHTÄVÄ 5

Tarkentakaa suunnitelmaa & määritelkää arviointikeinot

TEHTÄVÄ 7

Toiminnan seuranta & arviointi

Scroll to Top